Loại cao su
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L (cao su khối, đã qua sơ chế) NATURAL RUBBER SVR 3L ( 33.33 kg/bành) hàng mới

tấn
$1.515
Cảng Cát Lái (HCM)               
CIF

Cao Su Hỗn Hợp SVR10 (Compound Rubber SVR10 - Đã định chuẩn kỹ thuật). Hàng đóng rời; 35 kgs/bành. Hàng sản xuất tại Việt Nam

tấn
$1.340
Cảng Cát Lái (HCM)               
CIF

Cao su tự nhiên đã qua sơ chế ( dạng bành )- Rubber SVR 3L

tấn
$1.550

Cảng Cát Lái (HCM)                

CFR

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR10. Hàng mới do Việt Nam sản xuất

tấn
$1.430
Cảng Cát Lái (HCM)               
CIF

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR 10, hàng đóng gói đồng nhất 35kg/bành.

tấn
$1.430
Cảng Cát Lái (HCM)               
CIF

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR10; 1 bành = 33.333 kg. Hàng mới do Việt Nam sản xuất

tấn
$1.270
Cảng Cát Lái (HCM)               
CFR
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR3L; Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất.
tấn
$1.525
Cảng Cát Lái (HCM)               
CIF

CAO SU Tự NHIÊN Đã ĐịNH CHUẩN Về Kỹ THUậT (TSNR) SVR 3L. HàNG SảN XUấT TạI VIệT NAM, MớI 100%

tấn
$1.500
Cảng Cát Lái (HCM)               
FCA

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L (dạng bành, đã qua sơ chế, SX tại Việt Nam)

tấn
$1.550
Cảng Cát Lái (HCM)               
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan