Loại cao su
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L (100% cao su tự nhiên)

tấn
$1.725
Cảng ICD Phước Long 1              
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật dạng bành SVR 10 ( Bale/35 kgs-36 Bales/pallet- pallet/1260 kgs)

tấn
$1.640

ICD TRANSIMEX SG                   

FOB
Cao su tự nhiên SVR 3L
tấn
$1.735
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cao su tự nhiên SVR 10
tấn
$1.620
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế). SVR 3L. xuất xứ Việt Nam. hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ pallet

tấn
$1.840
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành loại SVR-CV50. 35kg/bành. đã qua sơ chế. Xuất xứ Việt Nam
tấn
$1.895
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR3L. hàng đóng trong pallet. 33.33kgs/bale. 36 bales/wooden pallet.

tấn
$1.775
Cảng ICD Phước Long 1              
FOB

Mủ cao su chứa AMMONIAC không quá 0.5% được cô đặc bằng ly tâm (LATEX LA)

tấn
$1.380
Cảng Cát Lái (HCM)                 
FOB

Cao su thiên nhiên SVR3L. đã định chuẩn kỹ thuật. Đóng gói 33.33kgs/bành. hàng mới 100%.

tấn
$1.660
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR 10. Hàng đóng gói đồng nhất 33.33kg/bành.

tấn
$1.620
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L.
tấn
$1.655
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Mủ cao su tự nhiên được cô bằng ly tâm ( Centrifuge concentrate )

tấn
$1.495

Cảng Cát Lái (HCM)                 

FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan