Loại cao su
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH

Cao Su tự nhiên loại SVR CV60 (đã định chuẩn kỹ thuật)TSNR.

tấn
$2.270
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su tự nhiên đã qua sơ chế SVR 3L (Hàng đồng nhất)
tấn
$2.300
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L ; Xuất xứ: Việt Nam; Hàng đóng đồng nhất 1.20 tấn/pallet. Tổng cộng: 16 pallets = 01 x 20'

tấn
$2.070
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành SVR 10 ( Bale/35 kgs - 36 Bales/pallet - pallet/1260kgs)

tấn
$1.850
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L (100% cao su tự nhiên)

tấn
$2.015
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao Su tự nhiên loại SVR CV60 (đã định chuẩn kỹ thuật)TSNR.

tấn
$2.270
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao Su tự nhiên loại SVR3L (đã định chuẩn kỹ thuật)TSNR.
tấn
$2.170

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB

Cao su thiên nhiên SVR3L. đã định chuẩn kỹ thuật. Đóng gói 33.33kgs/bành. Hàng mới 100%

tấn
$1.970
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan