Loại cao su
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L (100% cao su tự nhiên)

tấn
$1.815
Cảng ICD Phước Long 3              
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành loại SVR CV50   ( đã qua sơ chế )

tấn
$1.940
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 10; Xuất xứ: Việt Nam; Hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/METAL

tấn
$1.640
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành loại SVR-CV60. 35kg/bành. đã qua sơ chế. Xuất xứ Việt Nam

tấn
$1.920
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su thiên nhiên sơ chế (đã định chuẩn kỹ thuật) SVR 3L - Đóng đồng nhất 1.260kg/ kiện. xuất xứ Việt Nam

tấn
$1.800
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cao su tự nhiên SVR 10
tấn
$1.630
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành loại SVR-CV50. 35kg/bành. đã qua sơ chế.Xuất xứ Việt Nam
tấn
$1.990
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan