Loại cao su
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH
Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế SVR CV60. 35 kg/ bành. Hàng đóng đồng nhất trong pallet.
tấn
$1.665
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên NATRURAL RUBBER SVR 3L. hàng mới 100%. Việt Nam sản xuất.

kg
$1,73
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành SVR 10 (Bale/35 kgs - 36 Bales/pallet - pallet/1260kgs)

tấn
$1.480
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành loại SVR3L. 35kg/bành. đã qua sơ chế. Xuất xứ Việt Nam

tấn
$1.450
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành loại SVR CV60 ( đã qua sơ chế )

tấn
$1.605
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành loại SVR 3L ( đã qua sơ chế )

tấn
$1.580
Cảng Cát Lái (HCM)                 
FOB

Cao su thiên nhiên SVR10 (đã định chuẩn kỹ thuật). mới 100%

tấn
$1.500
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn SVR 3L. HàNG ĐóNG ĐồNG NHấT 1200 KGS/ KIệN

tấn
$1.450
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan