Loại cao su
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVRCV60 (100% cao su tự nhiên)

tấn
$1.800
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L (100% cao su tự nhiên)

tấn
$1.700
Cảng ICD Phước Long 1              
FOB

Cao su tự nhiên Việt Nam đã định chuẩn kỹ thuật SVR 10. 35KGS/BàNH.

tấn
$1.640
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR-CV60
tấn
$1.821
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cao su tự nhiên SVR 10
tấn
$1.608
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVRCV60 . 35KGS/BàNH.

tấn
$1.825
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành loại SVR-CV50. 35kg/bành. đã qua sơ chế.Xuất xứ Việt Nam
tấn
$1.800
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 10. Hàng đóng gói đồng nhất 33.33kg/bành.

tấn
$1.620
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Mủ cao su thiên nhiên Latex HA 60% DRC được cô đặc bằng ly tâm (Hàng mới 100% - Đóng đồng nhất 20 tấn trong 1 túi FlexibAn Giangs cho vào 1 cont 20')

tấn
$1.260
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế). SVR 10. xuất xứ Việt Nam. hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ pallet

tấn
$1.600
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành loại SVR 3L. 33.33kg/bành. đã qua sơ chế. Xuất xứ Việt Nam

tấn
$1.610
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Mủ cao su dạng latex - Natural Latex HA. Hàng mới 100%
tấn
$1.220
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L (dạng bành. đã sơ chế. sản xuất tại Việt Nam)

tấn
$2.056
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su thiên nhiên sơ chế ( đã định dạng kỹ thuật) SVR10 Đóng đồng nhất 1.260 kg / kiện. xuất xứ Việt Nam

tấn
$1.570
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su thiên nhiên SVR-3L (cao su đã qua sơ chế. sản xuất tại Việt Nam). 35 kg/bành. Hàng mới 100%.

tấn
$1.680
Cảng ICD Phước Long 3              
FOB
Nguồn: Vinanet/Hải quan