Loại cao su
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành loại SVR 3L. 35kg/bành. đã qua sơ chế.Xuất xứ Việt Nam

tấn
$1.730
ICD TRANSIMEX SG                  
FOB
Cao su tự nhiên SVR CV50 (Dạng bành. Hàng mới 100%)
tấn
$1.700
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật (TSNR) SVR 10 DạNG KHốI. HàNG SảN XUấT TạI Việt Nam. MớI 100%

tấn
$1.575
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Mủ cao su thiên nhiên Latex HA 60% DRC được cô đặc bằng ly tâm (Hàng đóng đồng nhất 21 tấn trong 1 túi FlexibAn Giangs. mới 100%)

tấn
$1.250
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Mủ cao su thiên nhiên Latex HA 60 % DRC được cô đặc bằng ly tâm (Hàng đóng đồng nhất trong Drum sắt. NW = 205 Kgs / 1 Drum - Hàng mới 100%)

tấn
$1.390
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên Việt Nam đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L. 35KGS/ BàNH.

tấn
$1.940
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên Việt Nam đã định chuẩn kỹ thuật SVR 10. 35KGS/ BàNH.

tấn
$1.730
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế). SVR CV 60. xuất xứ Việt Nam. hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ pallet

tấn
$1.770
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR3L - đóng đồng nhất 1260 kg/ kiện. xuất xứ Việt Nam

tấn
$1.750
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
CAO SU SVR10 CV ( đã định chuẩn kỹ thuật TSNR )
tấn
$1.680
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cao su tự nhiên Latex HA ( hàng mới 100%)
tấn
$1.210
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR 10. Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 16 pallet /01 cont 20.
tấn
$1.650

Cảng Cát Lái (HCM)                 

FOB
Nguồn: Vinanet/Hải quan