Loại cao su
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH

CAO SU Tự NHIÊN Đã ĐịNH CHUẩN Kỹ THUậT DạNG BàNH LOạI SVR CV50   (Đã QUA SƠ CHế)

tấn
$1.610
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tư nhiên đa đinh chuân ky thuât dang banh SVR 10 ( Bale/35 kgs - 36 Bales/pallet - pallet/1260kgs)

tấn
$1.400
ICD TRANSIMEX SG                   
FOB
Cao su tự nhiên SVR 10
tấn
$1.378
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su thiên nhiên SVR3L, đã định chuẩn kỹ thuật. Đóng gới 33.33kgs/bành. Hàng mới 100%

tấn
$1.600
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế), SVR CV 50, xuất xứ Việt Nam, hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ pallet

tấn
$1.620
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

CAO SU Tự NHIÊN Đã ĐịNH CHUẩN Kỹ THUậT DạNG BàNH LOạI SVR CV50 (Đã QUA SƠ CHế)

tấn
$1.615
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su thiên nhiên SVR 3L, đã định chuẩn kỹ thuật. Đóng gói 33.33kgs/bale, hàng mới 100%.

tấn
$1.400
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L,16 kiện, NW=1200 kgs/kiện, GW=1300 kgs/kiện.

tấn
$1.555
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR L
tấn
$1.738,50
Cảng ICD Phước Long 3              
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan