Cao su
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH
Cao su tự nhiên SVR CV60 ( dạng bành. hàng mới 100%)
tấn
$1.800
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su thiên nhiên SVR CV 60 (CAO SU sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật TSNR )XUấT Xứ VIệT NAM

tấn
$2.169,20
Cảng ICD Phước Long 3              
FOB

Cao su thiên nhiên SVR CV50 ( CAO SU sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật TSNR) XUấT Xứ VIệT NAM

tấn
$2.168,18
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế NATURAL RUBBER SVR3L. hàng định chuẩn theo kỹ thuật. đóng gói đồng nhất. 35 kg/bành. 1260kgs/kiện.

tấn
$1.780
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR 10 DạNG KHốI. HàNG SảN XUấT TạI VIệT NAM. MớI 100%

tấn
$1.657
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành loại SVR 3L. 33.33kg/bành. đã qua sơ chế.Xuất xứ Việt Nam
tấn
$1.760
Cảng ICD Phước Long 3              
FOB

Mủ cao su thiên nhiên Latex HA 60% DRC được cô đặc bằng ly tâm (Hàng đóng đồng nhất 20 tấn trong 1 túi Flexibags. mới 100%)

tấn
$1.310
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su thiên nhiên SVR 3L. đã định chuẩn kỹ thuật. Đóng gói 33.33kgs/bành. hàng mới 100%.

tấn
$1.675
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cao su thiên nhiên SVR 20
tấn
$1.640
Cảng Cát Lái (HCM)                 
FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L (dạng bành. đã qua sơ chế. SX tại Việt Nam)

tấn
$1.980
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cao su tự nhiên SVR CV50 ( hàng mới 100%. dạng bành)
tấn
$1.900
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR 10; xuất xứ Việt Nam; hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/PALLET.

tấn
$1.630
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cao su tự nhiên Latex HA 60% DRC
tấn
$1.300
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR10CV (100% cao su tự nhiên)

tấn
$1.620
ICD TRANSIMEX SG                  
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan