Loại cao su
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH

Cao su tự nhiên Việt Nam đã định chuẩn về kỹ thuật SVR CV60 35KGS/BàNH.

tấn
$1.660
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã qua sơ chế, định chuẩn về kỹ thuật loại SVR 3L

tấn
$1.490
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR-CV60
tấn
$1.574
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR 3L. HàNG ĐóNG ĐồNG NHấT 1200 KGS/ KIệN

tấn
$1.530
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cao su thiên nhiên SVR10 (đã định chuẩn kỹ thuật), mới 100%
tấn
$1.450
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tư nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật dạng bành SVR CV60 ( Bale/35 kgs - 36 Bales/pallet - pallet/1260kgs)

tấn
$1.595
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật dạng bành SVR CV50 ( Bale/35 kgs - 36 Bales/pallet - pallet/1260kgs)

tấn
$1.560
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật dạng bành SVR 3L ( Bale/35 kgs - 36 Bales/pallet - pallet/1260kgs)

tấn
$1.550
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su thiên nhiên SVR 3L, đã định chuẩn kỹ thuật. Đóng gói 33.33kgs/bale, hàng mới 100%.

tấn
$1.410
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L
tấn
$1.460
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cao Su Thiên Nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR-CV50
tấn
$1.574
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su thiên nhiên sơ chế ( đã định dạng kỹ thuật) SVR3L Đóng đồng nhất 1.200 kg / kiện, xuất xứ Việt Nam

tấn
$1.530
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su thiên nhiên sơ chế ( đã định dạng kỹ thuật) SVR10 Đóng đồng nhất 1.260 kg / kiện, xuất xứ Việt Nam

tấn
$1.390
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR10; Hàng mới do Việt Nam sản xuất

tấn
$1.350
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) - SVR 3L, dạng khối (48 pallets). Xuất xứ: Việt Nam. Hàng mới 100%

tấn
$1.630
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan