Loại cao su
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR 3L. HàNG ĐóNG ĐồNG NHấT 33.33 KGS/ KIệN

tấn
$1.480
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế SVR3L. Hàng định chuẩn kỹ thuật, đóng gói đồng nhất 33.33kg/bành. 1200kg/kiện.

tấn
$1.500
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR3L - đóng đồng nhất 1260 kg/ kiện, xuất xứ Việt Nam

tấn
$1.450
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su thiên nhiên (được cô bằng ly tâm) LATEX HA (đóng đồng nhất 205 kg/ drum)

tấn
$1.120
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành loại SVR CV60 ( đã qua sơ chế )

tấn
$1.635
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR CV50
tấn
$1.510
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su thiên nhiên SVR 3L ( đã sơ chế ) . Hàng chất thống nhất thành từng pallet, mỗi pallet nặng 1260 kg. Hàng đã định chuẩn kỹ thuật

tấn
$1.450
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế Latex HA. Hàng đóng đồng nhất trong phuy.

tấn
$1.130
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành loại SVR CV60 ( đã qua sơ chế )

tấn
$1.605
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan