Loại cao su
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH

Cao su thiên nhiên NATRURAL RUBBER SVR 3L,hàng mới 100%, Việt Nam sản xuất.

tấn
$1.640
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR10, xuất xứ Việt Nam; HàNG ĐóNG ĐồNG NHấT 1.26 TAN/METAL BOX.

tấn
$1.485
ICD TRANSIMEX SG                  
FOB
Cao su tự nhiên SVR 10
tấn
$1.364
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế), SVR CV 50, bao dày, xuất xứ Việt Nam, hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ pallet

tấn
$1.620
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật dạng bành SVR CV60 ( Bale/35 kgs - 36 Bales/pallet - pallet/1260kgs)

tấn
$1.580
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Mủ CAO SU CHứA AMMONIAC KHÔNG QUá 0.5% ĐƯợC CÔ ĐặC BằNG LY TÂM (LATEX LA) CENTRIFUGED LATEX CENTEX LATZ.

tấn
$1.065
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cao su thiên nhiên SVR10 đã định chuẩn về kỹ thuật 35KG/BàNH MớI 100% xuất xứ Việt Nam
tấn
$1.528
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR 3L , Hàng đóng gói đồng nhất 33.33kgs/bành

tấn
$1.440
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su thiên nhiên SVR 3L ( đã định chuẩn về kỹ thuật TSNR )

tấn
$1.480
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su thiên nhiên SVR 3L ( đã định chuẩn về kỹ thuật TSNR )

tấn
$1.480
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cao su thiên nhiên SVR20 - (đã định chuẩn kỹ thuật), mới 100%
tấn
$1.450
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế), SVR CV 60, xuất xứ Việt Nam, hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ pallet

tấn
$1.600
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cao su thiên nhiên SVR 10, đã định chuẩn kỹ thuật.
tấn
$1.410
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su thiên nhiên sơ chế ( đã định dạng kỹ thuật) SVR3L Đóng đồng nhất 1.200 kg / kiện, xuất xứ Việt Nam

tấn
$1.570
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan