Loại cao su
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH

Cao su thiên nhiên SVR 10 ( Cao su sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật TSNR ) xuất xứ Việt Nam

tấn
$1.545,50
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cao su tự nhiên SVR CV50 ( Dạng bành,hàng mới 100%)
tấn
$1.650

Cảng ICD Phước Long 3               

FOB

Cao su thiên nhiên SVR 3L (Cao su sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật TSNR ) xuất xứ Việt Nam

tấn
$1.530
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L (dạng bành, đã qua sơ chế, SX tại Việt Nam)

tấn
$1.550
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế), SVR CV 60, bao đay, xuất xứ Việt Nam, hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ pallet

tấn
$1.600
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế SVR10. Hàng định chuẩn kỹ thuật , đóng gói đồng nhất 35kg/bành. 1260 kg/kiện.

tấn
$1.430
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L.
tấn
$1.450
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan