Loại cao su
ĐVT
Giá
Nước
Cửa khẩu
Mã GH
Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế SVR 3L. Hàng đóng đồng nhất, 36 bành /1 PALLET gỗ. Xuất xứ Việt Nam
tấn
$2,960.00
Brazil
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su thiên nhiên SVR CV50 ( Cao su sơ chế đã định chuẩn về kỷ thuật TSNR )
tấn
$3,172.06
China
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su thiên nhiên SVR CV60 ( Cao su sơ chế đã định chuẩn về kỷ thuật TSNR )
tấn
$3,162.06
China
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR 3L, Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 16 pallet/ 01 cont20'.
tấn
$3,120.00
China
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su bành hỗn hợp SVR 10 ( đã định chuẩn 35kgs/ bành). Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam
tấn
$3,000.00
China
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật loại SVR5, Việt nam sản xuất, đóng gói đồng nhất 33.333kg/bánh, 9000bánh
tấn
$2,736.70
China
Cửa khẩu Phó Bảng (Hà Giang)
DAF
Mủ cao su tự nhiên đ­ợc cô bằng ly tâm ( Centrifuge concentrate ) ( Đ­ợc chứa trong túi flegxibag, trọng l­ợng mỗi túi là 110kg/túi )
tấn
$1,870.00
China
ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L dạng bành
tấn
$3,050.00
Czech Republic
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L dạng bành
tấn
$2,840.00
France
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế SVR3L.Hàng đã định chuẩn kĩ thuật .Đóng gói đồng nhất :35kg/bành,1260kg /kiện
tấn
$3,170.00
Germany
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV60 dạng bành
tấn
$3,070.00
Germany
ICD Ph­ớc Long Thủ Đức
FOB
Cao su tự nhiên đ­ợc cô bằng ly tâm dạng lỏng LATEX
tấn
$1,940.00
Germany
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L dạng bành
tấn
$3,055.00
India
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su thiên nhiên LATEX HA (Đã qua sơ chế) dạng lỏng. Xuất xứ Việt Nam. Hàng đóng trong túi flexibag. Số túi: 02 túi (02 container x 20` = 02 flexibags)
tấn
$1,992.39
Indonesia
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế) SVR CV60, xuất xứ Việt Nam, hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/pallet.
tấn
$3,200.00
Italy
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su thiên nhiên SVR CV50 ( Cao su sơ chế đã định chuẩn về kỷ thuật TSNR )
tấn
$3,028.09
Italy
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su thiên nhiên SVR 3L ( Đã định chuẩn về kỹ thuật, đã sơ chế tại Việt Nam, hàng đóng đồng nhất ) NW = 38.4 MTS, GW = 39.52 MTS
tấn
$3,125.25
Japan
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su thiên nhiên SVR10, đã định chuẩn kỹ thuật. Đóng gói 33.33kgs/bành. Tổng cộng 16 pallets. Hàng mới 100%
tấn
$3,050.00
Korea (Republic)
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su thiên nhiên SVR CV50 ( Đã định chuẩn về kỹ thuật, đã sơ chế tại Việt Nam, hàng đóng đồng nhất )
tấn
$2,845.00
Korea (Republic)
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su SVR 5 (Pre-breaker)
tấn
$3,100.00
Malaysia
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR10 dạng bành
tấn
$2,930.00
Malaysia
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV60 dạng bành
tấn
$2,890.00
Netherlands
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành loại SVR 3L, 33,33kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt Nam
tấn
$2,900.00
Russian Federation
ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)
FOB
Cao su tự nhiên (đ­ợc cô bằng ly tâm) LATEX HA - Đóng đồng nhất 205kg,/ phuy hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam
tấn
$2,160.00
Turkey
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV60 dạng bành
tấn
$3,140.00
United States of America
ICD Ph­ớc Long Thủ Đức
FOB