(VINANET) - Giá chè trung bình tại Ấn Độ - nước sản xuất lớn thứ hai thế giới – giảm trong phiên đấu giá tuần trước, do nhu cầu chậm chạp và do nguồn cung chè cao cấp giảm. 
Loại chè lá CTC (crush-tear-curl) được bán ở mức 131,19 rupee (tương đương 2 USD)/kg vào tuần trước, giảm 3% so với phiên đấu giá trước đó, trong khi giá chè dust giảm 3%, xuống còn 130,95 rupee/kg.
Giá chè tại phiên đấu giá mới nhất ngày 27-29/1:
 
Mặt hàng
Số lượng chào bán (kg)
Số lượng đã bán (kg)
Đơn giá trung bình (rupee/kg)
CTC Leaf
3.140.770
2.093.285
131,19
CTC Dust
1.349.029
1.087.431
130,95
 Giá chè tại phiên đấu giá ngày 20-22/1:
 
Mặt hàng
Số lượng chào bán (kg)
Số lượng đã bàn (kg)
Đơn giá trung bình (rupee/kg)
CTC Leaf 
3.202.293
2.281.115
135,35
CTC Dust
1.354.229 
1.049.711
135,08
 Nguồn: Hiệp hội thương gia chè Calcutta
1 USD = 61,785 rupee Ấn Độ
Vũ Lanh
Nguồn: Vinanet/Reuters