(VINANET) - Mức giá cao nhất đối với loại chè hàng đầu của Kenya giảm xuống còn 3,6 USD/kg tuần (từ 10-14/3) so với 3,7 USD/kg tuần trước đó, các nhà môi giới chè châu Phi (ATB) cho biết.

Giá chè Best Broken Pekoe Ones (BP1s) TEABP1-BEST-KE đạt 264-360 USD/kg so với 2,8-3,7 USD/kg tuần trước đó, ATB cho biết.

Loại chè TEAPF1-BEST-KE được bán ở mức 2,22 -2,95 USD/kg so với 2,3-3,02 USD/kg trước đó.

ATB cho biết, 17,72% trong số 132.739 gói, tương đương 8,55 triệu kg chè đưa ra chưa được bán. Tuần trước, 19,23% trong số 140.010 gói có trọng lượng 8,19 triệu kg đưa ra chưa được bán.

Kenya là nhà xuất khẩu chè đen hàng đầu và chè là nguồn thu ngoại tệ chủ yếu đối với nền kinh tế lớn nhất Đông Phi, cùng với nghề làm vườn và du lịch.

Nhu cầu chè từ Pakistan và Yemen tăng mạnh, trong khi Afghanistan, Bazaar, Kazakhstan và Nga suy giảm.

Hầu hết chè được đấu giá tại Mombasa là từ Kenya, nhưng cũng được đưa ra từ Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi và các nhà sản xuất khu vực khác.

Vũ Lanh
Nguồn: Vinanet/Reuters