(VINANET)- Mức giá cao nhất đối với chè Kenya hàng đầu giảm xuống còn 4 USD/kg trong đợt đấu giá tuần này, so với 4,13 USD/kg tuần trước đó, các nhà môi giới chè châu Phi (ATB) cho biết.

Kenya là nước xuất khẩu chè đen hàng đầu thế giới và cây trồng này là nguồn thu ngoại tệ chủ yếu đối với nền kinh tế lớn nhất phía đông châu Phi, cùng với nghề làm vườn và du lịch.

Giá chè Best Broke Pekoe Ones (BP1s) TEABP1-BEST-KE được bán ở mức 2,94-4 USD/kg so với 3,15-4,13 USD/kg tuần trước đó, ATB cho biết.

Best Brighter Pekoe Fanning Ones (PF1s) TEAPF1-BEST-KE đạt 2,34-3,3 USD/kg so với 2,3-2,95 USD/kg, ATB cho biết.

14,82% của 143.489 gói có trọng lượng 92 triệu kg còn lại chưa được bán. Tuần trước, 13% của 153.181 gói có trọng lượng 97 triệu kg còn lại chưa được bán.

Nhu cầu cao nhất hầu hết từ các khách hàng Pakistan và Afghanistan, trong khi đó Ai Cập, Yemen và Sudan đã mua khối lượng thấp hơn.

Hầu hết chè bán tại phiên đấu giá Mombasa từ Kenya, nhưng cũng chè cũng được cung cấp từ Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi và các nhà sản xuất khu vực khác.

Vũ Lanh
Nguồn: Vinanet/Reuters