Loại chè
Thị trường
Giá: đ/kg
Chè búp tươi làm chè xanh loại 1
Lâm Đồng
8.500 đ/kg (bán buôn)
Chè búp tươi làm chè đen loại 1
Lâm Đồng
5.000 đ/kg (bán buôn)

Nguồn: Vinanet/Bộ nông nghiệp