Loại chè
ĐVT
Giá
Chè cành búp tươi (L1-TT Đà Lạt)
đ/kg
7.500
Chè cành búp tươi (L1- Bảo Lộc)
đ/kg
7.700

Nguồn: Vinanet/Thitruonggiaca