Mặt hàng
ĐVT
Giá
Chè cành búp tươi (L1-TT Đà Lạt)
đ/kg
7.000
Chè cành búp tươi (L1- Bảo Lộc)
đ/kg
6.500
Nguồn: Vinanet-thitruonggiaca