Mặt hàng
ĐVT
Giá
Chè cành búp tươi (L1-TT Đà Lạt)
đ/kg
7.000
Chè cành búp tươi (L1-TT Bảo Lộc)
đ/kg
6.500

Nguồn: Vinanet/Thitruonggiaca