Loại chè
ĐVT
Giá
Chè cành búp tươi (L1-TT Đà Lạt)
đ/kg
4.000
Chè cành búp tươi (L1- Bảo Lộc
đ/kg
6.000
Nguồn: Vinanet/Thitruonggiaca