Mặt hàng
ĐVT
Giá
Chè cành búp tươi (l1-thị trường Đà Lạt)
đ/kg
7.500
Chè cành búp tươi (L1- Bảo Lộc)
đkg
7.700

Nguồn: Vinanet/thitrươnggiaca