Loại chè
Thị trường
Giá (ĐVT:đ/kg)
Chè xanh búp khô
Thái Nguyên
170.000 đ/kg (bán lẻ)
chè cành chất lượng cao
Thái Nguyên
450.000 đ/kg (bán lẻ)

Chè xanh búp khô (đã sơ chế loại 1)

Thái Nguyên
260.000 đ/kg (bán lẻ)
Chè búp tươi làm chè xanh loại 1
Lâm Đồng
8.500 đ/kg (bán buôn)
Chè búp tươi làm chè đen loại 1
Lâm Đồng
5.000 đ/kg (bán buôn)

Nguồn: Vinanet/Bộ Nông nghiệp