Loại chè
Thị trường
Giá
Chè xanh búp khô
Thái Nguyên
150.000 đ/kg (bán lẻ)
chè cành chất lượng cao
Thái Nguyên
250.000 đ/kg (bán lẻ)

Chè xanh búp khô (đã sơ chế loại 1)

Thái Nguyên
200.000 đ/kg (bán lẻ)
Chè búp tươi làm chè xanh loại 1
Lâm Đồng
10.000 đ/kg (bán buôn)
Chè búp tươi làm chè đen loại 1
Lâm Đồng
5.500 đ/kg (bán buôn)

Nguồn: Vinanet/Bộ Nông nghiệp