Loại chè
Thị trường
Giá
Chè búp tươi làm chè xanh loại 1
Lâm Đồng
10.000 đ/kg (bán buôn)
Chè búp tươi làm chè đen loại 1
Lâm Đồng
5.500 đ/kg (bán buôn)
 
Nguồn: Vinanet/Bộ Nông nghiệp