Loai chè
Thị trường
Giá bán
Chè xanh búp khô
Thái Nguyên
150.000 đ/kg (bán lẻ)
chè cành chất lượng cao
Thái Nguyên
250.000 đ/kg (bán lẻ)

Chè xanh búp khô (đã sơ chế loại 1)

Thái Nguyên
200.000 đ/kg (bán lẻ)

Nguồn: Vinanet/Bộ nông nghiệp