Loại chè
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH
Chè xanh BT
tấn
$1.630
Cảng Hải Phòng
CFR
Chè đen loại FD
kg
$1,10
Cảng Hải Phòng
FOB

Chè xanh khô OP hàng Việt Nam sản xuất hàng được đóng trọng lượng tịnh 34kg/bao trọng lượng cả bì 34.2kg/bao

tấn
$1.691,56
Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh)
DAF

Chè đen khô P. hàng Việt Nam sản xuất. hàng được đóng trọng lượng tịnh 40kg/bao. trọng lượng cả bì 40.2kg/bao Tổng số: 500bao

tấn
$1.606,27
Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh)
DAF
Chè xanh BPS
kg
$1,23
ICD Phước Long Thủ Đức
CFR
Chè xanh Việt Nam loại BPS
kg
$1
Cảng Hải Phòng
FOB
Chè đen Việt Nam loại FNGS
kg
$1,20
Cảng Hải Phòng
CNF
Chè xanh BT; Hàng mới 100% (456 Bao X 35 Kg)
kg
$2,70
ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)
CNF
Chè đen loại FD ( Hàng đóng 60 kg/bao)
kg
$1,12
Cảng Hải Phòng
FOB
Chè xanh F
kg
$1,10
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan