Loại chè
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH
Chè xanh OP, Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất
kg
$2,60
Cảng Hải An                       
FOB

Chè xanh khô OP, hàng Việt Nam sản xuât, hàng được đóng trọng lượng tịnh 34kg/bao, trọng lượng cả bì 34,2kg/bao,

kg
$1,71
Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh)    
DAF
Chè xanh BPS-STD-A2
kg
$1,15
Cảng Đình Vũ - HP                 
FOB
Chè đen Việt Nam OPA (3502) Y, hàng mới 100%
kg
$2,50
Tân cảng Hải Phòng                
CFR
Chè đen PF (61KG/BAO)
kg
$1,52
Cảng Đình Vũ - HP                 
CFR
Chè đen Việt Nam CTC PD LOT NO,93, HàNG MớI 100%
kg
$1,51
Tân cảng Hải Phòng                
CFR
Chè đen CTC PF,3 STD, 1900
kg
$1,14
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Chè xanh BT; Hàng mới 100% (537 Bao X 35 Kg)
kg
$2,80
ICD TRANSIMEX SG                  
C&F

Nguồn: Vinanet/Hải quan