Loại chè
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH
Chè xanh BT
kg
$2,88
Cảng Đồng Nai                     
C&F
Chè đen BP (59KG/BAO)
kg
$1,87
Tân cảng Hải Phòng                
FOB

Chè xanh F (mới 100%) sản xuất tại Việt Nam

kg
$1,21
Cảng Hải An                        
CFR
Chè đen VIệT NAM LOạI P (L) Y, hàng mới 100%
kg
$2,89
Tân cảng Hải Phòng                
CFR
Chè xanh PS 8759
kg
$1,08
Cảng Đình Vũ - Hải Phòng                 
C&F
Chè xanh BT
tấn
$2.330,00
Tân cảng Hải Phòng                
CFR
Chè đen PD (63KG/BAO)
kg
$1,60
Tân cảng Hải Phòng                
FOB
Chè đen PF (62KG/BAO)
kg
$1,69
Cảng Đình Vũ - Hải Phòng                 
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan