XUẤT KHẨU CHÈ
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH
Chè xanh BT; Hàng mới (531 Bao X 35Kg)
kg
$2,68
ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)
CNF
Chè xanh BPS
kg
$1,23
ICD Phước Long Thủ Đức
CFR
Chè Xanh Khô Sơ Chế, hàng đóng đồng nhất 35 Kg/bao x 950 bao, SX tại Việt Nam,
kg
$1,05
Cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn)
DAF
Chè xanh Việt Nam loại BPS
kg
$1,00
Cảng Hải Phòng
FOB
Chè đen loại FD ( Hàng đóng 60 kg/bao)
kg
$1,12
Cảng Hải Phòng
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan