Loại chè
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH
Chè xanh BT, Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất,
kg
$1,78
Cảng Hải Phòng                       
C&F

Chè đen khô P, hàng Việt Nam sản xuất, hàng được đóng trọng lượng tịnh 40kg/bao, trọng lượng cả bì 40,2kg/bao

kg
$1,61
Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh)    
DAF
CHè ĐEN VIệT NAM LOạI: BPS(OTD)
kg
$1,29
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Chè Đen BPS (mới 100%) sản xuất tại việt nam
kg
$1,39
PTSC Đình Vũ                      
CFR
Chè đen Việt Nam STD,OP, hàng mới 100%
kg
$2,72
Cảng Đình Vũ - HP                 
DAP
Chè đen CTC PD
kg
$1,10

GREEN PORT (HP)                   

C&F

Chè xanh OP, Đóng gói đồng nhất 38Kg/Bao, trọng lượng cả bì 38,75Kg/Bao,

kg
$3,02
Cảng Hải Phòng                
C&F

Nguồn: Vinanet/Hải quan