Loại chè
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH
Chè đen BPS
kg
$1,07
Cảng Hải Phòng                   
FOB
Chè xanh FNN
kg
$1,06
Cảng Hải Phòng                   
FOB
Chè xanh OP2
kg
$2,00
Cảng Hải Phòng                      
FOB

Chè đen OPA xuất xứ Việt Nam, đ­ợc đóng đồng nhất trong 520 bao PP/PE,25kg/bao, hàng đ­ợc đóng trong 1 container 40'HC

kg
$1,99
Cảng Hải Phòng                
CIF

Chè đen PEKOE đóng gói 5kg/gói, 4 gói trong một thùng cartons, sản xuất tại Việt Nam, mới 100%

kg
$2,47
Cảng Hải Phòng                
FOB

Chè ủ men một phần loại 18KG/PKGS = 392 PKGS, Hàng mới 100%

kg
$3,50
Cảng Hải Phòng                 
FOB

Chè đen Việt Nam STD,B867 BPS, hàng mới 100%

kg
$1,25
PTSC Dầu khí                      
FOB

Chè đen BP (58KG/BAO) - BAO GIAY KRAFF DONG GOI HANG DUOC SU DUNG THEO TKHQ NHAP KHAU SO: 169/NKD01/P01J NGAY 05/04/2013, SO BAO SU DUNG LA 400 BAO,

kg
$1,56
Cảng Hải Phòng                   
CIF
Chè đen STD-BF1
kg
$1,34
Cảng Hải Phòng                 
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan