Loại chè
ĐVT
Giá
Cửa khẩu 
Mã GH

Chè xanh Green tea 832 (Hàng mới 100%, quy cách đóng gói 418 bao x 50kg/bao )

kg
$2.60

GREEN PORT (HP)                   

C&F
Chè xanh SP
kg
$2.30
Cảng Đồng Nai                    
C&F

Chè đen do Việt Nam sản xuất F2 (hàng đóng đồng nhất 55kg/bao)

kg
$0.83
Cảng Hải An                       
CFR

Chè đen vụn loại 1 , đã héo vò lên men và sấy khô, đóng gói 36kg/bao, sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100%

kg
$0.80

Đình Vũ Nam Hải                   

CFR

Nguồn: Vinanet/Hải quan