Loại chè
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã Gh
Chè xanh BT
kg
$2,87
Cảng Đồng Nai                     
C&F
Chè đen F3 được sản xuất tại Việt Nam (Chè được đóng trong 400 bao),
kg
$0,77
PTSC Đình Vũ                      
FOB

Chè xanh khô OP, hàng Việt Nam sản xuất, hàng được đóng trọng lượng tịnh 40kg/bao, trọng lượng cả bì 40,2kg/bao,

kg
$1,71
Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh)    
DAF

Chè đen OP đóng trong 500 bao kraft (40kg/bao) hàng đóng trong 01 container 40'HC

kg
$2,73
Cảng Hải An                       
CFR
Chè đen Việt Nam BOPF, hàng mới 100%
kg
$1,52

GREEN PORT (HP)                   

CIP
Chè đen FBOP (36KG/BAO)
kg
$2,45
Cảng Đình Vũ - HP                 
CIF

Chè xanh FANNING F-1; Hàng mới 100%; sản xuất tại Việt Nam

kg
$1,10
Cảng Hải Phòng                    
CIF
Chè xanh OP ( Green tea OP)
kg
$2,62
Cảng Hải An                       
CFR
Chè đen BPS được sản xuất tại Việt Nam
kg
$1,26

Đình Vũ Nam Hải                   

FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan