Loại chè
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH
Chè xanh BT
kg
$2,88
Cảng Đồng Nai                     
C&F

Chè đen F (50KG/BAO)

kg
$2,20
Cảng Hải An                       
CIF

Chè xanh khụ OP, hàng Việt Nam sản xuất, hàng được đúng trọng lượng tịnh 35kg/bao, trọng lượng cả bỡ 35,2kg/bao

kg
$1,71
Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh)    
DAF

Chè đen khụ P, hàng việt nam sản xuất,hàng được đúng trọng lượng tịnh 50kg/bao ,trọng lượng cả bỡ 50,2kg/bao

kg
$1,63
Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh)    
DAF
Chè đen Việt Nam loại OPA
kg
$1,73
Cảng Đình Vũ - HP                 
DAP
Chè đen VIệT NAM OPA2 - LOT,464
kg
$1,30
Tân cảng Hải Phòng                
C&F
Chè đen CTC PF,3 STD, 1900
kg
$1,14
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Chè xanh SP1 ( đó qua sơ chế sấy khụ) hàng mới 100 %

kg
$2,90
Cảng ICD Phước Long 3              
C&F

Nguồn: Vinanet/Hải quan