Loại chè
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH
Chè xanh BT
kg
$2.88
Cảng Đồng Nai                     
C&F
Chè đen BP (61KG/BAO)
kg
$1.87
Tân cảng Hải Phòng                
CFR
Chè đen Việt Nam DUST (3001) Y, hàng mới 100%
kg
$1.29
Tân cảng Hải Phòng                
CFR
Chè xanh PS 8759
kg
$1.08
Cảng Đình Vũ - HP                 
C&F

Chè đen OP. Đóng gói đồng nhất 25Kg/thùng, trọng lượng cả bì 27Kg/thùng.

kg
$2.68
Cảng Hải An                       
C&F
Chè đen PF (65KG/BAO)
kg
$1.75

Đình Vũ Nam Hải                   

FOB

Chè đen BPS được sản xuất tại Việt Nam (Chè được đóng trong 475 bao).

kg
$1.21

Đình Vũ Nam Hải                   

FOB

Chè đen ORT (B) xuất xứ Việt Nam, hàng đóng đồng nhất trong bao PP/PE. 40kg/bao và được đóng trong 01 cont 40' HC

kg
$1.37

Đình Vũ Nam Hải                   

FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan