Loại chè
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã Gh

Chè xanh BPS (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam)

kg
$1,34

GREEN PORT (HP)                   

CFR
Chè xanh Pekoe hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất
kg
$2,19
Tân Cảng Hải Phòng                
CFR

Chè đen CTC PF1 LOT622, Hàng đóng đồng nhất 55kg/bao, trọng lượng cả bì 55.2kg/bao, Tổng cộng 420 bao. Sản xuất tại Việt Nam

kg
$0,93
Cảng Đình Vũ - HP                 
CIF
CHè ĐEN VIệT NAM OPA2-NS-802 - LOT.802A
kg
$1,25

GREEN PORT (HP)                   

C&F

Chè đen OP Việt Nam, hàng mới 100% được sản xuất tại Việt Nam

kg
$2,00

Đình Vũ Nam Hải                   

FOB

Chè đen OPA (HàNG MớI 100%, SảN XUấT TạI VIệT NAM)

kg
$1,95
Cảng Hải An                       
FOB
CHè XANH BPS , HàNG MớI 100%, SảN XUấT TạI VIệT NAM
kg
$0,81

Đình Vũ Nam Hải                   

FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan