Loại chè
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã Gh
Chè xanh BT. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất.
kg
$1,65
Cảng Hải An                       
C&F
Chè đen CTC PF1 (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam)
kg
$1,35
Tân Cảng Hải Phòng                
FOB
CHè XANH BPS, HàNG MớI 100%, SảN XUấT TạI VIệT NAM
kg
$1,02

Đình Vũ Nam Hải                   

FOB

Chè đen F3 được sản xuất tại Việt Nam (chè được đóng trong 400 bao).

kg
$0,72

GREEN PORT (HP)                   

FOB
Chè lên men chưa hoàn toàn khô
kg
$1,30
Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn)      
DAF
Chè đen BP (58KG/BAO)
kg
$1,71
Tân Cảng Hải Phòng                
CFR
Chè Đen BPS (mới 100%) sản xuất tại Việt Nam
kg
$1,42

 Đình Vũ Nam Hải                  

CFR

Chè xanh BPS (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam)

kg
$1,34

GREEN PORT (HP)                   

CFR
Chè xanh Pekoe hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất
kg
$2,19
Tân Cảng Hải Phòng                
CFR

Chè đen CTC PF1 LOT622, Hàng đóng đồng nhất 55kg/bao, trọng lượng cả bì 55.2kg/bao, Tổng cộng 420 bao. Sản xuất tại Việt Nam

kg
$0,93
Cảng Đình Vũ - HP                 
CIF
CHè ĐEN VIệT NAM OPA2-NS-802 - LOT.802A
kg
$1,25

GREEN PORT (HP)                   

C&F

Chè đen OP Việt Nam, hàng mới 100% được sản xuất tại Việt Nam

kg
$2,00

Đình Vũ Nam Hải                   

FOB

Chè đen OPA (HàNG MớI 100%, SảN XUấT TạI VIệT NAM)

kg
$1,95
Cảng Hải An                       
FOB
CHè XANH BPS , HàNG MớI 100%, SảN XUấT TạI VIệT NAM
kg
$0,81

Đình Vũ Nam Hải                   

FOB
Nguồn: Vinanet/Hải quan