Loại chè
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH

Chè xanh khô BPS Việt Nam. 412 Bao, 35 Kg/bao, Hàng sản xuất tại Việt Nam mới 100%

kg
$2,87
Tân cảng Hải Phòng                
CFR
Chè đen BP (61KG/BAO)
kg
$1,87
Tân cảng Hải Phòng                
CFR
Chè xanh PS 8759
kg
$1,08
Cảng Đình Vũ - HP                 
C&F
Chè đen OPA
kg
$1,95
Cảng Hải An                      
CIF
Chè xanh BT; Hàng mới 100% (Bao 35 Kg)
kg
$2,77
ICD TRANSIMEX SG                  
C&F
Chè đen PF (63KG/BAO)
kg
$1,60
Tân cảng Hải Phòng                
FOB
Chè đen PF1 (62KG/BAO)
kg
$1,50
Tân cảng Hải Phòng                
FOB

Chè đen PF1, Hàng đóng trong bao Kraft và Palet, đóng đồng nhất 62 kgs/bao, Hàng mới 100%

kg
$1,70
Tân cảng Hải Phòng                
FOB
TRà LÊN MEN MộT PHầN
kg
$4,20
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Trà xanh GO71(100%hàng sản xuất tại Việt Nam)
kg
$1,40
Cảng Chùa Vẽ (Hải Phòng)                 
CFR
Chè đen Việt Nam STD,B222 Pekoe, hàng mới 100%
kg
$2,65

Đình Vũ Nam Hải                   

FOB
Chè xanh Việt Nam STD,B807 OPA, hàng mới 100%
kg
$2,40

Đình Vũ Nam Hải                   

FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan