Loại chè
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH

Chè đen - BLACK TEA OP-1 (NW: 30KGS/BAG, GW: 30.20KGS/BAG)

kg
$1,90
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Chè đen PS ( Hàng mới 100%, Sản xuất tại Việt Nam )
kg
$1,18

Đình Vũ Nam Hải                   

FOB
Chè đen OPA FB030B, HàNG MớI 100%, SảN XUấT TạI VIệT NAM
kg
$1,86
Tân cảng Hải Phòng                
CIF
Chè đen BF1
kg
$1,34
Tân cảng Hải Phòng                
FOB

Chè xanh F. Đóng gói đồng nhất 55 Kg/Bao, trọng lượng cả bì 55.7Kg/Bao mới 100%.

kg
$1,19

Đình Vũ Nam Hải                   

FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan