Loại chè
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH
Chè xanh BT
tấn
$1.680
Cảng Hải An                       
CFR
CHè Lá ĐEN OP
tấn
$1.630
ICD TRANSIMEX SG                  
FOB

Chè đen OP110   ( HàNG MớI 100%, SảN XUấT TạI VIệT NAM)

kg
$2,02

GREEN PORT (HP)                   

FOB
Chè đen BP (58KG/BAO)
kg
$1,87

Đình Vũ Nam Hải                   

CFR
Chè đen TGFOP (35KG/BAO)
kg
$2,72
Cảng Đình Vũ - HP                 
CIF

Chè đen loại :FD70/30, đóng trong bao Kraft 60kg/bao. Hàng mới 100%.

tấn
$1.280
Tân cảng Hải Phòng                
FOB
Chè đen FNG
kg
$1,39
Cảng ICD Phước Long 3              
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan