Loại chè
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH

Chè đen ORT (B) xuất xứ Việt Nam, hàng đóng đồng nhất trong 526 bao PP/PE. 40kg/bao và được đóng trong 01 cont 40' HC

kg
$1,37

Đình Vũ Nam Hải                   

FOB
Chè xanh OP ( hàng mới 100% ), xuất xứ Việt Nam
kg
$2,54
Tân cảng Hải Phòng                
C&F
Chè Nhài loại A, hàng mới 100%. Xuất xứ Việt Nam
kg
$1,20

Đình Vũ Nam Hải                   

C&F
Chè vụn cám Olong C
kg
$1,20
Cảng Cát Lái (HCM)                
CFR

Chè đen OPA ĐóNG TRONG 500 BAO PE/PP. 25KG/BAO. HàNG ĐóNG TRONG 01 CONTAINER 40''

kg
$1,45
Cảng Hải An                       
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan