Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Hà Nội
Dầu ăn Neptunel 1 lít
Chai
43.000
 
Dầu ăn Neptunel 5 lít
210.000
 
Dầu ăn Đậu nành 1 lít
44.000
 
Dầu ăn Đậu nành 5 lít
223.000
Đồng Nai
Dầu ăn Tường an (chai nhựa 1 lít )
Lít
35.000
Đồng Tháp
Dầu ăn thực vật
41.000
An Giang
Dầu ăn thực vật Neptunel
41.000
Hậu Giang
Dâu ăn Neptunel
43.000
Nguồn: Vinanet/TTGC