Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
An Giang
Dầu ăn thực vật Neptune
Lít
41.000
Hậu Giang
Dầu ăn Neptune
Lít
43.000
Đồng Tháp
Dầu ăn thực vật
41.000
Nguồn: Vinanet/TTGC