Mặt hàng

Giá (đ/kg)

 Đậu nành loại 1

24.000

 Đậu nành loại 2

20.000

 Đậu xanh loại 1

32.000

 Đậu xanh loại 2

28.000

 Lạc loại 1

50.000

 Lạc loại 2

45.000

 Vừng đen

60.000

 Ngô lai

3.500 - 3.900

Nguồn/Vinanet/TTGC