Mặt hàng

Giá (đ/kg)

 Đậu nành loại 1

23.000

 Đậu nành loại 2

18.000

 Đậu xanh loại 1

32.000

 Đậu xanh loại 2

28.000

 Lạc loại 1

45.000

 Lạc loại 2

40.000

 Vừng đen

58.000

 Ngô lai

3.500

Nguồn/Vinanet/TTGC