Mặt hàng
Giá (đ/kg)
- Đậu nành loại 1
26.000
- Đậu nành loại 2
22.000
- Đậu xanh loại 1
30.000
- Đậu xanh loại 2
27.000
- Đậu phộng loại 1
45.000
- Đậu phộng loại 2
42.000
- Mè đen
50.000

Nguồn: Sở NN-PTNT An Giang