Mặt hàng

Giá bán lẻ(đ/kg)

 Đậu nành loại 1

24.000

 Đậu nành loại 2

20.000

 Đậu xanh loại 1

32.000

 Đậu xanh loại 2

28.000

 Đậu phộng loại 1

46.000

 Đậu phộng loại 2

42.000

 Mè đen

60.000

 Bắp lai

 

Nguồn: Sở NN An Giang