Mặt hàng

Giá (đ/kg)

An Giang

 

Đậu tương loại 1

25000

Đậu tương loại 2

22000

Lạc nhân loại 1

40000

Lạc nhân loại 2

35000

Đậu xanh loại 1

33000

Đậu xanh loại 2

30000

Hồ Chí Minh

 

Đậu tương loại 1

35000

Lạc nhân (đậu phộng) loại 1

50000

Đậu xanh loại 1

45000

Đậu đen loại 1

45000

Vừng vàng loại 1

80000

Nguồn: Vinanet/TTGC